Vision

Vores vision og mission

vision

Vision

DIC Group ApS vil være den foretrukne stål entreprenør indenfor vedvarende energi og andre grønne/miljøvenlige tiltag.

Mission

For at opnå vores vision er det af central betydning, at alle medarbejdere og ledere har samme grundholdning i forhold til at være en del af virksomheden. Det er netop vores 5 fælles værdier, der gør det muligt at nå vores mål og indfri virksomhedens vision.

Vores værdigrundlag er forudsætningen for, at skabe et godt team og en attraktiv arbejdsplads. Hos vores medarbejdere skaber værdierne en bevidsthed om, hvordan de agerer og træffer beslutninger.

Dermed levere vi bæredygtige og værdiskabende løsninger for vores kunder

Vores 5 værdier:

 1. Vi værner om kvaliteten
  DIC Group ApS er en troværdig og professionel virksomhed, med ambitiøse kvalitetsnormer i alle led og funktioner.
 2. Vi respekterer hinanden
  DIC Group ApS er en attraktiv og rummelig virksomhed, hvor personlige og faglige forskelligheder respekteres og værdsættes, og hvor alle medarbejdere er lige værdifulde. En virksomhed, hvor fælles mål og beslutninger respekteres og efterleves i alle led.
 3. Vi involverer os
  DIC Group ApS har en åben virksomhedskultur, som ansporer til at søge og tage ansvar, at dele viden og at samarbejde.
 4. Vi udvikler os
  DIC Group ApS tiltrækker, fastholder og udvikler kvalificerede medarbejdere. Virksomheden er forandringsparat og nyskabende i vores produktion samt effektivitet, og jagter konstant forbedringsmuligheder.
 5. Vi vil vinde
  DIC Group ApS er en konkurrencedygtig virksomhed, som har produkter og ydelser, der er værd at betale for. Virksomheden er ambitiøs og realistisk i sine målsætninger og har kompetente medarbejdere, der tager fælles ansvar for målene.

Udtalelser

Opgaver i stål?  +45 28 59 78 24